unit

підрозділ; частина; відділ ; одиниця (вимірювання); елемент; пристрій; вузол; агрегат; комплекс блок; установка (система озброєння тощо)