unit

підрозділ; частина; відділ; секція; елемент; прилад; пристрій; вузол; агрегат; комплекс блок; установка (система озброєння тощо); апарат; комплект (обладнання тощо); компонент; ланка; модуль; одиниця (фізичної величини); одиниця виміру / вимірювання