uniformly distributed load

рівномірно розподілене навантаження