uniformity of mixture composition

рівномірність складу горючої суміші