undesired effects

небажаний вплив (невідповідність результатів застосування технологій поставленим завданням)