underlever-cocking

нагнітання підствольним важелем