U slot of piston

U-подібний проріз (про поршень двигуна)