optional redundancy

додаткова надмірність / наддостатність