lase

лаз(ер)увати (ґенерувати когерентне оптичне проміння)