kill probability / rate

імовірність / частка (співвідношення) ураження