Keystone Cops in Moscow

вищі 'компетентні' органи в Москві (іронічне визначення в контексті аналізів Тома Купера – 2022 р.)