key area

оперативно-стратегічний район; важливий район