keel over

перекидатися (кілем догори) - (про корабель)