Juliett

‘Джульєт’ (умовна назва літери ‘J’ у фонетичному алфавіті)