director, strategic and tactical systems

начальник відділу стратегічних і тактичних систем