code word

кодоване позначення (що містить послідовність символів, згрупованих з присвоєним єдиним значенням); умовне позначення за кодом; кодова група; кодове слово ('Waiting for the code word for launch, which today was “Irene,” they were a formidable sum of men and machines.' - Bowden, Mark. 'Black Hawk Down', p. 4); кодова комбінація (криптонім, який використовується для ідентифікації конфіденційних розвідувальних даних або захисту намірів та інформації щодо засекреченого плану або операції - JP 3-50); пароль