CA

сльозогінний газ Сі-Ей (менш ефективний порівняно з Сі-Ен та Сі-Ес)