area bombing

площове бомбардування, бомбардування площових цілей (напр., зосередження військ та техніки); бомбардування площі