apportionment

розподіл сил і засобів (для планування)