agroterrorism

агротероризм (проти об'єктів сільського господарства)