advanced data link capability

пропускна здатність розширеного каналу передачі даних