Ackeret formulae

(ав.) формули Акерета (для розрахунку коефіцієнтів тиску, підйомної сили та хвильового опору в надзвуковому потоці)