аblе-bodied

( фізично) придатний до військової служби