95th-percentile crewmember

член екіпажу з антропометричними даними, що відповідають 95-му перцентилю (з розмірами в межах статистичного розкиду для 5% людей)