3-D radar

трикоординатна РЛС; 3D радар (виміри - дальність, азимут, висота)