kill ratio

імовірність ураження; співвідношення втрат